Integritetspolicy

Vi på Nordmec i Malmfälten AB [Hädanefter ”Nordmec”] (Orgnr: 556714-9249) vill vara transparenta i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi via hemsidan samlar in om besökarna. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

Personuppgiftsansvarig

Nordmec är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

  1. Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  2. Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
  3. Kan uppdatera sina uppgifter.
  4. Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
  5. Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  6. Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
  7. Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det.

Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

Om du avregistrerar dig från utskick / mailutskick tas dina personuppgifter bort ur listan. Du kan också maila oss på info [@] nordmec.se

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info [@] nordmec.se så löser vi det.

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info [@] nordmec.se

Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info [@] nordmec.se Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

Tredjepartsinformation

Vi säljer inte eller byter dina personuppgifter. Däremot använder vi oss av externa spårningssystem för att kunna följa upp marknadsåtgärder som ex: sökmotoroptimering, konverteringsspårning, eller motsvarande och det kan komma att tredjepartleverantörer ser (men ej lagrar) dina lämnade uppgifter.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info [@] nordmec.se.
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen (www.datainspektionen.se).