Nordmec

Experter på krävande

stålarbeten. Vi arbetar:

I tid. Rätt. Säkert.

Nordmec

Experter på krävande

stålarbeten. Vi arbetar:

I tid. Rätt. Säkert.

Vill ni ha ett pålitligt, effektivt och framföralltkostnadseffektivt smidesföretag: välj Nordmec.Vi ser alltid till kundens behov och försökerkomma med kostnadseffektiva ochsmarta lösningar från konstruktion till färdigställande.Vi har den erfarenhet som krävs för att klaraav allt från enkla montage tillkomplexa konstruktioner.
Nordmec AB är ett entreprenadföretagsom i huvudsak inriktat sin verksamhetmot svets, smide, montage, mekanisk verkstadsamt rep & underhåll mot tung industri.
Varför Nordmec?Vill ni ha ett pålitligt, effektivt och framföralltkostnadseffektivt smidesföretag,då skall Ni välja Nordmec.Vi ser alltid till kundens behov och försökerkomma med kostnadseffektiva och smartalösningar från konstruktion till färdigställande.Vi har den erfarenhet och expertissom krävs för att göra allt från helhetslösningartill komplexa konstruktioner.
Våra affärsområdenNordmec AB är ett entreprenadföretagsom i huvudsak inriktat sin verksamhetmot svets, smide, montage, mekanisk verkstadsamt rep & underhåll mot tung industri.

Kostnadseffektiva och smarta lösningar från konstruktion till färdigställande.

Stål- och byggnadssmideVi arbetar med allt inom traditionellt stålsmide ochbyggsmide på entreprenad mot tung industri och byggbolag.Det kan vara allt från tillverkning och montage av olikastålkonstruktioner till rena montage där ni som kundertillhandahåller materialet.MER OM STÅL- OCH BYGGNADSSMIDE >
FältserviceReparationer och underhåll mot den tunga industrin är ytterligareen stor del av vår verksamhet. Vi har kompetent personal somhar mångårig erfarenhet inom detta område.MER OM INDUSTRI >
Vår visionNordmecs affärsidé är att genom en hög kvalitétsnivå tillfredställakundens behov inom våra verksamhetsområden.Detta skall ske genom ett nära samarbete med våra kunder,där kunden alltid kommer i första hand.
SpecialkonstruktionerNordmec AB är känd som en pålitlig & kompetent leverantörinom sina verksamhetsområden och som alltid ser till kundens bästa.Vårt motto är att ni som kund får ett seriöst och professionelltbemötande från första kontakt till slutfört projekt.LÄS MER OM MEKANISK VERKSTAD >
MiljöNordmecs miljöarbete är en viktig del av vår verksamhetoch vi strävar hela tiden att ligga i framkant i vårt miljötänkande.Vi arbetar ständigt med att minska vår påverkan av miljön frånvåra olika verksamhetsområden. Detta sker genom enkla åtgärder somt.ex. återvinning av material och kemikalier och miljövänliga fordoni fordonsparken.MER OM VÅRT MILJÖARBETE >
Stål- och byggnadssmideVi arbetar med allt inom stål- och byggsmide på entreprenad.Allt från tillverkning & montage av olika stålkonstruktionertill rena montage där ni som kunder tillhandahåller materialet.MER OM STÅL- OCH BYGGNADSSMIDE >
AffärsidéNordmecs affärsidé är att genom en hög kvalitétsnivå tillfredställakundens behov inom våra verksamhetsområden.Detta skall ske genom ett nära samarbete med våra kunder,där kunden alltid kommer i första hand.
MiljöNordmecs miljöarbete är en viktig del av vår verksamhetoch vi strävar hela tiden att ligga i framkanti vårt miljötänkande.Vi arbetar ständigt med att minska vår påverkan av miljön frånvåra olika verksamhetsområden. Detta sker genom enklaåtgärder som t.ex. återvinning av material ochkemikalier och miljövänliga fordon i fordonsparken.MER OM VÅRT MILJÖARBETE >
FältserviceReparationer och underhåll mot den tunga industrinär ytterligare en stor del av vår verksamhet.Vi har kompetent personal som har mångårig erfarenhetfrån detta område.MER OM INDUSTRISERVICE >
SpecialkonstruktionerNordmec AB är känd som en pålitlig leverantör inom sinaverksamhetsområden och som alltid ser till kundens bästa.Vårt motto är att ni som kund får ett seriöstoch professionellt bemötande från första kontakt till slutfört projekt.MER OM SPECIALKONSTRUKTIONER

Kontakt

NORDMEC AB
Teknikvägen 3
961 50 BODEN

Tel kontor: 0921-141 80

Johan Gustafsson
VD
076-13 64 111
MAILA JOHAN – KLICKA HÄR

Stefan Lindström
Projektledare
076-11 64 111
MAILA STEFAN – KLICKA HÄR

Anna Jansson
Ekonomi / Administratör
0921-14180
MAILA ANNA – KLICKA HÄR

© 2018 Nordmec AB